COVID-19: Normen Pbm’s en medische hulpmiddelen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: COVID-19: Normen Pbm’s en medische hulpmiddelen

De snelle verspreiding van het coronavirus wereldwijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen, zowel voor overheden, bedrijven als consumenten. De standaardisatie-wereld wil uiteraard bijdragen aan het faciliteren van oplossingen om de tekorten aan medische hulpmiddelen tegen te gaan. Na overleg met de Europese Commissie hebben de Europese normalisatie organisaties, verenigd in het Europese instituut CEN-CENELEC, besloten diverse normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen ter inzage vrij te geven.

In navolging van de twee normen voor mondkapjes die NEN gisteren reeds vrij beschikbaar heeft gesteld, stelt NEN nu tijdelijk een hele reeks normen beschikbaar voor inzage. Op deze manier wil NEN samen met de standaardisatie-wereld zijn steentje bijdragen aan het faciliteren van oplossingen voor de dreigende tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.

Na registratie in NEN Connect kunt u de volgende normen tijdelijk voor eigen gebruik inzien:

Ademhalingsbeschermingsmiddelen:
NEN-EN 149:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles – Requirements, testing, marking
NEN-EN 166:2001 Personal eye-protection – Specifications

Beschermende kleding:
NEN-EN 14126:2003+AC:2004 Protective clothing – Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
NEN-EN 14605:2009 +A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals – performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])

Chirurgische kleding, afdekmateriaal en handschoenen:
NEN-EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes – Requirements and test methods – Part 1: Surgical drapes and gowns
NEN-EN 13795-2:2019 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – Part 2: Test methods
NEN-EN 455-1:2000 Medical gloves for single use – Part 1: Requirements and testing for freedom from holes (MDD)
NEN-EN 455-2:2015 Medical gloves for single use – Part 2: Requirements and testing for physical properties (MMD)
NEN-EN 455-3:2015 Medical gloves for single use – Part 3: Requirements and testing for biological evaluation (MDD)
NEN-EN 455-4:2009 EN Medical gloves for single use – Part 4: Requirements and testing for shelf life determination (MDD)
NEN-EN 14683:2019 -EN Medical face masks – Requirements and test methods

Meer zien icon.arrow--dark

Geschreven door

Etteplan

Etteplan staat voor vernieuwing. Onze ruim 3.300 technische specialisten werken wereldwijd aan verbeteringen op het gebied van engineering. Etteplan biedt brede expertise op het gebied van automatisering, elektrisch en mechanisch... Lees meer