Voorspellen van sluisstoringen voor ÆVO

In de aanloop naar de hybride Asset Performance 4.0 Conferentie en Beurs organiseert BEMAS, de Belgische vakvereniging rond onderhoud en asset management, een hackathon voor het voorspellen van storingen. Dit jaar wordt de challenge aangeleverd door ÆVO, die op zoek is naar een innovatieve oplossing voor het voorspellen van storingen op een sluis in de Rotterdamse haven.

Minder kritische defecten
ÆVO is een Nederlandse onderneming gespecialiseerd in het onderhoud en de renovatie van bruggen, sluizen en tunnels. “De infrastructuur die wij onderhouden is bijna altijd kritisch. Het kleinste mankement kan gigantische gevolgen hebben voor weggebruikers of de scheepvaart.” vertelt directeur Corné van Dravik. Het servicebedrijf doet het goed, niet alleen door hun snelle service bij correctieve ingrepen, maar vooral door een uitgekiend preventief onderhoudsmanagement, wat zorgt voor minder kritische defecten.

ÆVO zoekt nu ook naar manieren om defecten in een vroeg stadium te traceren en zelfs te voorspellen. De bedoeling is dus om nog voor een storing optreedt met de sluis, het probleem te kunnen identificeren en zo sneller te kunnen oplossen.

Een hackathon is een wedstrijd waarbij een asset owner een challenge formuleert op het gebied van onderhoud of asset management. Geïnteresseerde tech companies, academische instellingen of particulieren worden uitgedaagd om een oplossing zoeken met behulp van digitale tools zoals predictive analytics, AI, IoT, etc. Het is de tweede keer dat BEMAS de Asset Performance 4.0 hackathon organiseert.

Om een juiste oplossing te vinden voor de specifieke uitdagingen rond het voorspellen van storingen van een sluis, is een hackathon de ideale manier om de mogelijkheden te verkennen.

“In eerste instantie hopen we dat de participanten inderdaad patronen zullen vinden waarmee de anomalieën kunnen worden voorspeld. Idealiter kunnen ze de analyse automatiseren en een concept ontwikkelen dat toepasbaar is op meerdere sluizen en misschien zelfs bruggen en tunnels. Bedoeling is het resultaat verder uit te werken tot een systeem dat niet alleen kan voorspellen, maar ook een indicatie kan geven van het probleem dat er zit aan te komen. Dan pas hebben we de state-of-the-art oplossing waarvan we dromen en waarmee we onze klanten een maximale toegevoegde waarde kunnen bieden.” aldus Corné van Dravik.

Wie geïnteresseerd is in de uitdaging, kan zich verdiepen in de probleemstelling door te kijken naar het webinar met Corné van Dravik. Hierin wordt de werking van het globale probleemstelling toegelicht.. Sjoerd Van Agtmael, de System Architect verantwoordelijk voor de automatisering van de sluis, gaat in een tweede opname dieper in op de technische details van de challenge en geeft heel wat uitleg over de data en bestanden die ter beschikking worden gesteld.

Deze presentaties en uitleg over de hackathon staat netjes verzameld op de Asset Performance 4.0 website, Gegadigden kunnen zich daar inschrijven en krijgen toegang tot de Slack channel van de hackathon, waar alle data kan worden gedownload en vragen kunnen worden gesteld. ÆVO zal de ingediende voorstellen analyseren en drie finalisten selecteren, die hun oplossing kunnen voorstellen tijdens de Asset Performance 4.0 conferentie op donderdag 28 oktober. Wie de hackathon wint, staat op de eerste rij om in de toekomst bij AEVO het project verder te concretiseren en uit te rollen.