De functie van een ‘phase trigger’ bij Condition Monitoring

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: De functie van een ‘phase trigger’ bij Condition Monitoring

Voor een accurate diagnose van machineproblemen is er uitgebreide informatie nodig met betrekking tot de vibraties van de machine. ”Fase” is hierbij één van de vijf belangrijkste meetwaardes die van belang zijn voor trillingsanalyse bij grote roterende machines. Samen met de amplitude, frequentie, vorm en de aspositie, is fase een essentiële meetwaarde die noodzakelijk is voor diagnostische doeleinden. Tevens is de fase waardevol voor langetermijntrends. Er zijn twee vormen van fase, relatieve fase en absolute fase, welke we in dit artikel verder zullen toelichten.

De algemene definitie van fase is: de relatieve tijd tussen twee gebeurtenissen. In de context van machinevibratie-analyse is het hierbij belangrijk dat de twee gebeurtenissen periodiek plaatsvinden en op dezelfde frequentie plaatsvinden. De twee gebeurtenissen kunnen twee vibratiesignalen zijn, bijvoorbeeld aan beide uiteinden van een rotor gemeten. Na het filteren van de ruwe signalen kan een relatieve fase worden vastgesteld.

Relatieve fase
De twee signalen hebben dezelfde frequentie, maar hebben een verschuiving in tijd en dus is er sprake van een faseverschil. Zoals in de grafiek te zien is heeft iedere piek van signaal B een vertraging van ¼ van een complete trilling (één periode). Men zou ook kunnen zeggen dat er een faseverschil is van 90 ° gebaseerd op het gegeven dat een cirkel 360 ° is.

Absolute fase
Absolute fase is vergelijkbaar met relatieve fase waarbij het belangrijkste verschil is dat bij een absolute fase één van de twee signalen wordt gebaseerd op een vaste referentie. Deze referentie is een gedefinieerd vast punt op de rotor. Dit vaste punt geeft een signaal (één puls) per omwenteling, ook wel phase trigger genoemd. Deze trigger kan bijvoorbeeld worden gegenereerd door een eddy current sensor, die gericht is op een gleuf of spiebaan van een roterende as. De puls die hierdoor ontstaat kan zowel als snelheidsmeting en als fasereferentie dienen. Een andere mogelijkheid om een phase trigger te creëren, is door een stukje reflecterende tape op een as te bevestigen en een optische of laser sensor hierop te richten. Bij iedere omwenteling wordt het signaal gereflecteerd wat resulteert in een puls.

Lees verder op onze website door aan de rechterkant van deze pagina op ’Lees verder’ te klikken.

Lees verder »icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:De functie van een ‘phase trigger’ bij Condition Monitoring

Istec International BV

Roterende machines zijn één van de meest kritische onderdelen van industriële processen. Het monitoren en bewaken van deze machines vereist de meest geavanceerde systemen die passen binnen de toenemende eisen... Lees meer