RPS heeft een meetprotocol opgesteld om te beoordelen of de gebruikte desinfectie om COVID-19-besmettingen te voorkomen voldoende is. De dienstverlener zet microbiologische merkers in om per situatie te bepalen of de reinigingsmethode afdoende is geweest. Met deze aanpak wordt de microbiologische verontreiniging voor en na desinfectie in kaart gebracht en worden ook aanvullende metingen uitgevoerd naar de restconcentraties, omdat die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Onderdelen van het meetprotocol zijn: - On-site metingen en controle van de omgevingslucht op het gebruikte desinfectant - Directe ‘on-site’ controle van oppervlakken op microbiologische verontreinigingen - Laboratoriumonderzoek van lucht en oppervlakten op microbiologische verontreiniging RPS maakt gebruik van genormeerde bemonsteringstechnieken. De laboratoria voldoen aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria, zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025 NEN-EN-ISO/ IEC 17020 en ISO 9001.