Desinfecteert u het nieuwe coranavirus effectief?

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Desinfecteert u het nieuwe coranavirus effectief?

RPS heeft een meetprotocol opgesteld om te beoordelen of de gebruikte desinfectie om COVID-19-besmettingen te voorkomen voldoende is. De dienstverlener zet microbiologische merkers in om per situatie te bepalen of de reinigingsmethode afdoende is geweest. Met deze aanpak wordt de microbiologische verontreiniging voor en na desinfectie in kaart gebracht en worden ook aanvullende metingen uitgevoerd naar de restconcentraties, omdat die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Onderdelen van het meetprotocol zijn:

– On-site metingen en controle van de omgevingslucht op het gebruikte desinfectant
– Directe ‘on-site’ controle van oppervlakken op microbiologische verontreinigingen
– Laboratoriumonderzoek van lucht en oppervlakten op microbiologische verontreiniging

RPS maakt gebruik van genormeerde bemonsteringstechnieken. De laboratoria voldoen aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria, zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025 NEN-EN-ISO/ IEC 17020 en ISO 9001.

Geschreven door

Etteplan

Etteplan staat voor vernieuwing. Onze ruim 3.300 technische specialisten werken wereldwijd aan verbeteringen op het gebied van engineering. Etteplan biedt brede expertise op het gebied van automatisering, elektrisch en mechanisch... Lees meer