Examenbureau NVDO, Hogeschool Utrecht officieel gecertificeerd!

icon.highlightedarticle.dark Automatisering
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Examenbureau NVDO, Hogeschool Utrecht officieel gecertificeerd!

Hobéon erkent examination center voor examinering conform het Hobéon persoons-certificatieschema “Onderhoudskundige Vastgoed” voor de functie “Inspecteur”, en daarbinnen voor het niveau “Onderhoudskundig Inspecteur BOEI”, de onderdelen:
-(Vak)Kennis & (Vak)Vaardigheid BOEI Methodiek
-(Vak)Kennis & (Vak)Vaardigheid Inventarisatie en Inspectie
Periode van erkenning: 1 oktober 2021 t/m 31 december 2025

De NVDO en Hogeschool Utrecht hebben sinds enkele jaren de krachten gebundeld om een uniforme manier van inspecteren aan gebouwen, gebouwgebonden installaties en infrastructurele werken op een hoog niveau te brengen en te houden. Dat doen zij op post HBO-niveau samen met uitvoerend partner Helix. De gezamenlijke ‘Leergang Conditiemeting; Onderhoudskundig Inspecteur en/of Adviseur BOEI’ voldoet aan de kwaliteitseisen die zowel de aanbestedende, als de uitvoerende partijen wensen.

De Maatlat Onderhoudskundigen en de NEN2767 zijn leidend voor de kwaliteit van opleiden en het niveau van inspecteren. De Maatlat bevat een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundige beroepsbeoefenaars, werkzaam op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed. Het vastgoed omvat gebouwen, de gebouwde omgeving, gebouwgebonden installaties, terreinen en inrichtingen, infrastructurele werken en kunstwerken. NEN 2767 is de norm voor conditiemeting en het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur.

NVDO, Hogeschool Utrecht en Helix garanderen een hoog niveau van opleiden en nu dus ook een erkend niveau van examinering. Met ingang van (terugwerkende kracht) 1 oktober 2021 kunnen door Hobéon erkende diploma’s en/of certificaten verstrekt worden aan personen die met goed gevolg het examen hebben afgelegd. Daarmee wordt voldaan aan betreffende vakinhoudelijke certificatie-eisen voor persoonscertificatie. De door NVDO en Hogeschool Utrecht gecertificeerden krijgen hiermee toegang tot het Sertum-register Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI.

Als certificerende instelling ziet Hobéon SKO toe op de kwaliteit van de examenbureaus en hun examens. De certificering als examenbureau geldt voor een periode van 4 jaar en kan daarna worden verlengd.

Geschreven door

NVDO (Ned. Vereniging voor Doelmatig Onderhoud)

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud is de toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die werkzaam zijn binnen Beheer & Onderhoud/Asset Management.... Lees meer