HSE-processen met Ultimo ondersteund bij Twence

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: HSE-processen met Ultimo ondersteund bij Twence

Dat u met Ultimo Maintenance en Safety processen uitstekend met elkaar kunt integreren, wist u natuurlijk al langer. Veel organisaties profiteren op die manier al van de voordelen die een geïntegreerde softwareapplicatie met zich meebrengt. Maar ook los van elkaar is Ultimo natuurlijk van onschatbare waarde voor uw organisatie. Twence maakt gebruik van Ultimo voor het beheer van Werkvergunningen en het Lock-Out Tag-Out-proces. De implementatie van de HSE (Health Safety & Environment)-software is onlangs afgerond.

Vervangen van bestaande HSE-applicatie
De eerste contacten tussen Twence en Ultimo dateren al van enkele jaren geleden. Door middel van een driedaagse pilot heeft Ultimo laten zien wat zij kunnen betekenen op het gebied van Werkvergunningen en Lock-Out Tag-Out (LoTo). Eindgebruikers waren enthousiast over de toepassingsmogelijkheden, maar een overstap naar een andere softwareapplicatie gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. Na nog eens met hun toenmalige leverancier om tafel te hebben gezeten, heeft men toch de keuze voor Ultimo gemaakt.

Toepassing van Ultimo
Het project bij Twence omvatte de modules Werkvergunningen (inclusief Taakrisicoanalyse) en LoTo. Ook maakte een interface met SAP onderdeel uit van de scope. Met de module Werkvergunningen beheert Twence het proces van het opstellen van werkvergunningen, het analyseren van hoog-risico vergunningen, controle op voorbereidende maatregelen en de verstrekking en afronding van werkvergunningen. Wanneer het een werkvergunning betreft met een hoog-risico, kan in Ultimo een taakrisicoanalyse (TRA) worden uitgevoerd. Een taakrisicoanalyse is een hulpmiddel om risico’s van werkzaamheden vooraf te inventariseren, met als doel gevaarlijke situaties te voorkomen. De module LoTo wordt vervolgens ingezet om het onverwacht inbedrijfstellen van installaties of apparatuur tijdens onderhouds- of herstelwerkzaamheden, te voorkomen. Alles met het uiteindelijke doel om de werkomgeving op het gebied van veiligheid, voor zowel medewerkers als externen, te verbeteren.

Het huidige ERP-systeem blijft bij bij Twence in gebruik voor andere processen. Ook heeft er een dataconversie plaatsgevonden van alle LoTo-plannen vanuit het voormalige softwarepakket en is de applicatie in een later stadium ook nog beschikbaar gesteld in het Duits en Engels. Tevens is een interface met Active Directory toegevoegd.

Over Ultimo
Inmiddels hebben wij jarenlang kennis opgedaan in maintenance-processen. Al sinds de oprichting in 1988. Als procesdenkers zijn we altijd gefocust op het behalen van meerwaarde. Waar in het proces kunnen we het nog slimmer inrichten? Nóg efficiënter? Zo kwamen we tot de conclusie dat het slim zou zijn om maintenance en safety met elkaar te integreren. De werkvloer is immers het terrein van beide disciplines. Daarom realiseerden we een integrale oplossing voor onderhoud en HSE, voor meer inzicht. Inzicht om beleid en passende maatregelen door te voeren. Waarbij veiligheid altijd voorop staat.

Geschreven door

Logo van:HSE-processen met Ultimo ondersteund bij Twence

IFS Ultimo

IFS Ultimo is een SaaS EAM-oplossing van IFS gericht op onderhoud en veiligheid, en staat bekend om de snelle uitrol, het gebruiksgemak en de ongeëvenaarde terugverdientijd. Lees meer