Inzicht in lastechniek

icon.highlightedarticle.dark Opleiding en advies
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Inzicht in lastechniek

Het verbinden van materialen met behulp van de lastechniek omvat een ruim toepassingsgebied in allerlei sectoren van de industrie. Hierbij is de lastechnologie uitgegroeid van een summiere stielkennis tot een hoogwaardige technologie waarvan de complexiteit ervan sterk is toegenomen. Een inzicht in de huidige stand van de lastechniek wordt meer dan noodzakelijk.

De cursus is bedoeld voor wie in zijn/haar werkomgeving in contact komt met lastechniek maar niet vertrouwd is met de elementaire basisbegrippen zoals “carbon equivalent, HAZ, ferrite percentage, heat input, carbide precipitation, MIG/MAG, pitting, cold cracking, PWHT…”. Via een modulaire opbouw en op basis van een pragmatische aanpak worden deze basisbegrippen verklaard en de invloed ervan aangetoond. Op deze wijze wordt onder compacte vorm een solide theoretische basis lastechniek bijgebracht.

De cursus vervangt niet de andere bestaande opleidingen in het kader van de certificatie van laspersoneel door IIW (International Institute of Welding) en bestaat ook niet uit een praktijkgerichte opleiding in de lasprocessen. De bedoeling blijft een algemeen maar grondig inzicht in de lastechniek te verwerven.

De cursus wordt gespreid over vijf namiddag- & avondsessies. De verschillende modules komen achtereenvolgens aan bod in de opbouw naar het uiteindelijk inzicht in de complexe lastechniek. De door praktijk ervaren docenten komen hoofdzakelijk uit het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) en de industrie. De sessies zijn interactief en laten toe mogelijke vragen of bestaande problematieken te bespreken uiteraard binnen de perken van de cursus en de beschikbare tijd.

Inhoud
De modulaire opbouw laat toe elk van de deelgebieden apart te belichten om in de loop van de cursus tot een coherente samenhang te komen. De modules bevatten elementaire deelgebieden van de lastechniek zoals:
* Materialenkennis: basis metallurgie en lasbaarheid van de meest gebruikte metallische materialen
* Lasprocessen: meest gebruikte industriële lasprocessen
* Toevoegmaterialen: types, karakteristieken en eigenschappen
* Gassen: soorten beschermgassen, selectie en vermijden van oxidatie
* HAZ: structuur van de warmte beïnvloede zone
* Lasapparatuur: soorten lasbronnen en hun karakteristieken
* Normen: kwalificatie van lasprocedures en lassers
* Naadvormen: types, selectie en mogelijke vervormingen
* Warmtebehandelingen: methoden en parameters
* NDO (Niet Destructief Onderzoek): soorten, eigenschappen en selectie
* Destructief onderzoek: meest gebruikte testmethoden voor beoordeling van lassen
* Lasfouten: meest voorkomende lasfouten en hun oorzaak
* Corrosie: soorten corrosie en hun oorzaak
* Heterogene verbindingen: types en moeilijkheden
* QA (Quality Assurance): begrippen uit de kwaliteitsborging
Schadegevallen: typische schadegevallen worden meegenomen in de respectievelijke modules

Data en locatie
18, 25 november en 2, 9, 16 december 2020; Duurtijd : 5 woensdagen, telkens van 14u tot 21u (met broodjespauze). Locatie: Ingenieurshuis – Desguinlei 214 – 2018 Antwerpen

Geschreven door

ie-net vzw

Ie-net vzw organiseert jaarlijks een volledig aanbod aan cursussen, masterclasses, studiedagen, voordrachten en symposia. Onderwerpen situeren zich in de domeinen Technologie (Bouw, Energie, Meet-en regeltechniek,..), Bedrijfskunde/Management (Onderhoudsmanagement, Projectmanagement, Procesoptimalisatie,…), en... Lees meer