Periodieke meting garandeert persluchtkwaliteit

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Periodieke meting garandeert persluchtkwaliteit

Om persluchtkwaliteit te meten voert Geveke een gratis quickscan uit van filterinstallaties en de dimensionering van de conditionering. Hieruit blijkt of er filters gewisseld moeten worden. Dauwpuntregistratie waarborgt de kwaliteit van de perslucht. Een extra meting met gekalibreerde apparatuur biedt nog meer zekerheid, en kan ook de microbiologische veiligheid van de perslucht vaststellen.

Op persluchtkwaliteit is ISO8573.1:2010 van toepassing. Hierbij wordt perslucht in drie hoofdgroepen en in tien verschillende klasses onderverdeeld. Verrassend genoeg wordt microbiologische vervuiling niet meegenomen in deze norm.

De persluchtapplicatie bepaalt uiteindelijk welke klasse perslucht er benodigd is waarna de conditionering bij de opwekking daarop afgestemd wordt. Selectie van correcte conditionering en éénmalige validatie bij inbedrijfname vrijwaart de eindgebruiker echter niet van zijn verplichtingen. Bedrijfsconditie kan de levensduur van filters en oliedampabsorbers aanzienlijk verkorten en olie-en vochtdoorslag in het leidingsysteem naar de gebruikerspunten transporteren. Dit geeft risico’s op bacteriegroei, corrosie, kalk, overmatige slijtage van pneumatische componenten en in het ergste geval afkeur van eindproducten. Het is dus raadzaam om frequenter persluchtkwaliteitsmetingen te laten uitvoeren of nog beter om vocht-, temperatuur- en oliedamp-bewakingssensoren met alarmmelding te installeren zodat dit continu bewaakt wordt en er tijdig ingegrepen kan worden.

Waarom meten?
•Luchtvervuiling zorgt ervoor dat vuil, vocht en koolwaterstoffen in grote concentraties door de compressor aangezogen worden (ook als de compressor olievrij is!).
•Door gebruik te maken van goede filters en conditionering kunnen de meeste onzuiverheden weer uit de perslucht verwijderd worden.
•Persluchtfilters zijn uitgelegd voor een bepaalde aanzuigconditie waarmee een bepaalde standtijd gehaald kan worden. Deze moet dan tijdig vervangen worden.
•Als de aanzuigconditie van de compressor verandert (seizoenswisseling, ventilatieproblemen..etc) zal dit direct invloed hebben op de intredetemperatuur van de filterstraat en dus de standtijd van de filterpatronen en actiefkool-absorbers.
•Verandering van systeemdruk, met name drukverlaging of opstarten met een leeg persluchtnet, verhoogt de luchtsnelheid en zorgt ervoor dat er overmatig vocht-en oliedampen door de filters doorgevoerd worden. In zulke condities zal de olieafscheider van de compressor ook extra oliedoorslag geven. Hoge snelheid zorgt ook voor korte contacttijd in de warmtewisselaar van de koeldroger waardoor er vocht meekomt met de gedroogde perslucht.

Voor gebruikers die er zeker van willen zijn dat hun persluchtinstallatie op orde is, biedt Geveke extra zekerheid. Middels een snelle scan van de installatie worden de benodigde filters geïnventariseerd en de dimensionering van de conditionering bekeken en volgt er een gratis advies. Kiest de klant vervolgens voor een filterwissel door Geveke dan worden de materialen geleverd en vervangen. Dit houdt in dat de monteur na vervanging van de filterelementen en eventueel onderhoud aan de droger, in zijn PDA vastlegt dat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hij registreert tevens het dauwpunt zodat kwaliteit van de perslucht gewaarborgd wordt. De klant ontvangt een kopie van dit document en Geveke heeft dit digitaal beschikbaar.

Als dit niet toereikeind is, kan de service uitgebreid worden met een aanvullende ISO8573.1:2010 meting met gekalibreerde meetapparatuur die door Geveke Energy Services uitgevoerd wordt. Indien noodzakelijk kunnen vocht, oliedamp en deeltjes zelfs tot klasse 1 gemeten worden, eventueel uitgebreid met microbiologische analyse waarna er een perslucht veiligheidscertificaat overhandigd wordt . Deze meting kan als onderdeel van de HACCP-risicoanalyse gebruikt worden.

Met een periodieke meting blijft de kwaliteit van de perslucht, en dus die van de producten, gegarandeerd.

Neem contact op met Geveke ook voor permanente bewaking op vocht, temperatuur, oliedamp en drukverschil over conditionering. Bewaking kan uitgebreid worden met continu online datalogging, inclusief automatische alarmmelding via e-mail en SMS vanuit Geveke Connect Portal.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark