Perslucht die uw product niet vervuilt

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Perslucht die uw product niet vervuilt

Meestal zit het persluchtsysteem uit het zicht, in een hok achteraf, met de leidingen door de muur of in het plafond. De kwaliteit van de perslucht die in de buurt of zelfs in contact komt met uw product is echter afhankelijk van hoe schoon de ingenomen lucht is en of het systeem niet langzamerhand is vervuild met olie of biofilm.

Het is niet alleen nodig dat het systeem technisch goed werkt en voldoende lucht op druk genereert, maar ook dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Wat de kritische plekken en factoren in een persluchtsysteem zijn, en hoe u kunt zorgen dat die de kwaliteit niet verminderen, staat in de praktijkrichtlijn Hygiënische perslucht, die in een workshop op 19 september wordt gepresenteerd. Er zijn ook fabrikanten die onderdelen voor het persluchtsysteem laten zien.

Geschreven door

Safe Food Factory

Safe Food Factory is een platform waar problemen op het raakvlak tussen verschillende partijen in de voedselbereiding aan de orde komen en waarbij de voedselveiligheid centraal staat. Safe Food Factory... Lees meer