Preventief pneumatiekonderhoud voorkomt ongeplande stilstand

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
68 bekeken Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Preventief pneumatiekonderhoud voorkomt ongeplande stilstand

Door preventief onderhoud aan persluchtsystemen bespaart een papierfabriek tienduizenden euro’s per jaar. Bovendien maakt het de proceslijnen betrouwbaarder.

Tekst: Henriëtte van Norel | Fotografie: Neenah

Zo’n 25.000 ton papier vervaardigt papierfabriek Neenah Coldenhove in Eerbeek jaarlijks, waarvan 98% bestemd is voor de export. De fabriek kampte met grote persluchtverliezen, die elk jaar handenvol geld kostten en de installaties minder betrouwbaar maakten. Persluchtspecialist Airsave werd ingeschakeld om onderhoud uit te voeren en de lekkages aan te pakken.

Als eerste werd een scan uitgevoerd om de uitgangssituatie vast te leggen. In 2018, bleek de fabriek een persluchtverlies van 5 kuub per minuut te hebben. In geld uitgedrukt zo’n 30.000 euro per jaar. Maar behalve veel geld, was ook de betrouwbaarheid van de installaties in het geding, en was het bovendien niet bepaald duurzaam. Met hulp van Airsave zijn de verliezen drastisch verminderd.

Pim Duterloo, directeur van Airsave, is er trots op: “Anno 2021 was het persluchtverlies door een gestructureerde onderhoudsaanpak teruggedrongen tot 7.500 euro per jaar! En de betrouwbaarheid van de installaties is fors toegenomen”.

Pneumatiek pur sang

Vanwege de groeiende vraag naar sublimatiepapier (zie kader op pag. 39) moeten de twee productielijnen met twee papiermachines (PM1 en PM2), twee wikkels en een inpakstraat, storingsloos blijven draaien. Daarvoor is een gedegen onderhoudsplan, met een risico-inventarisatie vooraf, essentieel. Duterloo vertelt: “De persluchtafname in een papierfabriek als deze is in de regel vrij stabiel.

Er wordt immers volcontinu pulp vervaardigd, waarvan verderop in het proces papier wordt gemaakt. Wij werden eerst ingeschakeld voor het uitvoeren van regulier onderhoud. Inmiddels voeren we daarnaast ook grote projecten uit in de diverse secties van de productie.”

Erik van het Hekke, hoofd technische dienst bij de fabriek: “We zochten in eerste instantie een bedrijf dat ‘pur sang’ gespecialiseerd was in pneumatisch onderhoud. We beschikken immers over een eigen Technische Dienst met in totaal 18 goed opgeleide medewerkers, die met preventief onderhoud de continuïteit van onze productielijnen garanderen. In de praktijk bleek echter dat er te weinig tijd was voor periodiek onderhoud aan de diverse persluchtcomponenten na de compressorruimte, zoals appendages, ventielen, cilinders en besturingskasten. Ook het up-to-date houden en vernieuwen van systemen en componenten schoot erbij in. En die service, inclusief de mankracht, biedt Airsave ons.”

“Door een gestructureerde onderhoudsaanpak is het persluchtverlies teruggedrongen tot 7.500 euro per jaar”
Pim Duterloo, Airsave

Stofbereiding

In de fabriek van Neenah Coldenhove streeft de technische dienst ernaar om op elke afdeling minder dan 2% technische stilstand te creëren. “Dat is een uitdaging op zich”, zegt Van der Hekke.

“Neem nou bijvoorbeeld de stofbereiding. Daar wordt gewerkt met zo’n 40 pneumatisch aangedreven regelkleppen, actuatoren en luchtconditioneringsapparatuur. Het fenomeen persluchtlekkage is hier bepaald niet onbekend. Daarom heeft Airsave op ons verzoek in de stofbereiding een lekkagedetectie uitgevoerd. Op basis van het resultaat zijn vervolgens diverse poreuze slangen vernieuwd en filters vervangen bij de luchtconditioneringseenheid. Ook hebben we Airsave gevraagd om voor deze sectie een langetermijnplanning op te stellen voor het gefaseerd vervangen van de aanwezige ventielen en reduceerkleppen, om zo een zo hoog mogelijke betrouwbaarheidsgraad te kunnen garanderen. De focus ligt daarbij sterk op standaardisatie.”

Article image of: Preventief pneumatiekonderhoud voorkomt ongeplande stilstand

Papiermachines

“Toch zitten de grootste energieverliezen niet in de stofbereiding”, zegt Duterloo, “maar bij de papiermachines. Maar liefst 70% van het eerder genoemde energieverlies op jaarbasis komt voor rekening van deze installaties, die veel perslucht nodig hebben voor het aandrijven van de cilinders en luchtbalgen waarmee de persen geopend en gesloten worden, de sprieten heen en weer bewogen worden en om de luchtreduceerkleppen op druk te houden om het vocht uit het papier te persen. Andere grote persluchtverbruikers in deze sectie zijn de luchtnozzles en de viltstuurders. Zo zorgen meerdere viltstuurders er bijvoorbeeld voor dat de machinebekleding (zeven en vilten) recht over de walsen blijft lopen. Loopt het vilt toch onverhoopt tegen één van de tasters aan die aangebracht zijn aan de zijkant van de productielijn, dan loopt de lucht weg en treedt de sturing in werking om de loop van de machinebekleding zo snel mogelijk te corrigeren. Bij hapering of weigering treedt er zomaar een schadepost van enkele tienduizenden euro’s op.”

“Net als bij de stofbereiding ligt de focus hier dus ook op standaardisatie, om problemen in de toekomst voor te zijn”
Pim Duterloo, Airsave

ISO-standaardisatie

Om die reden werd Airsave gevraagd de meest energieverslindende componenten te vervangen, vernieuwen of reviseren, en de verouderde besturingskasten opnieuw in te richten. “Op diverse plekken wordt er hier nog gewerkt met ventielen en cilinders van vroeger, met speciale regelingen en bouwvormen”, zegt Duterloo. “Als een van die ventielen of cilinders uitvalt, dan is onze grootste uitdaging om een modern alternatief te vinden.” Omdat de traditionele cilinders vaak geen ISO-cilinders waren, moet dan vaak ook een deel van de machine worden aangepast om de ISO-maten te laten aansluiten. Duterloo: “Net als bij de stofbereiding ligt de focus hier dus ook op standaardisatie, om problemen in de toekomst voor te zijn.”

Article image of: Preventief pneumatiekonderhoud voorkomt ongeplande stilstand

Wikkels

Het papier dat van de papiermachines komt wordt opnieuw strak opgerold. De rollen, die per stuk zo’n 3 ton kunnen wegen, worden in diverse maten gesneden, op specificatie van de afnemers. Al die verplaatsingen van de rollen, het snijden, de aansturing van het vliegende mes en het aandrukken van de rollen gebeurt met perslucht.

Airsave heeft voor optimalisatie van deze wikkels diverse hydropneumatische cilinders gereviseerd en/of vervangen, en een verouderde besturingskast gereviseerd. “Deze besturingskast had nog koperen leidingen en bevatte pneumatiekcomponenten van maar liefst 5 verschillende fabrikanten”, zegt Duterloo lachend.

Van het Hekke licht toe: “Dat komt omdat er in de loop der jaren wel steeds componenten zijn vervangen, maar de oude pneumatiek nooit is verwijderd. Storing zoeken werd daarom alsmaar lastiger. Opnieuw inrichten was de enige optie. Daarom hebben we Airsave gevraagd om de bestaande tekening te digitaliseren, de componenten en eindgebruikers te nummeren, de tekeningen bij te werken en nieuwe componenten te bestellen, zodat de besturingskast volledig opnieuw kon worden ingericht met ‘state of the art’-technologie”.

Inpakstraat

De op maat gesneden rollen gaan door naar de inpakmachine. Nadat de barcode is ingelezen, worden op de kopse kanten rondellen aangebracht, wordt de rol in folie gewikkeld en de etikettering aangebracht. De folie wordt bewust gebruikt om de relatieve luchtvochtigheid van 50%, waarbij het papier is geproduceerd, ook tijdens transport en opslag te behouden.

“In alle gevallen blijft mijn persoonlijk streven om minder dan 2% technische stilstand te hebben in de hele fabriek, als we dat als team realiseren dan zijn we beslist goed bezig”
Erik van het Hekke, hoofd technische dienst bij de fabriek

Onderhoudsinterval

Airsave voert eenmaal per maand een dag preventief onderhoud uit aan de verschillende installaties. Deze onderhoudsinterval is kortgeleden opgeschroefd, nu Neenah Coldenhove van 4 naar 5 ploegen is overgegaan. Van het Hekke: “Er komen nu 3 meerdaagse stops van elk 5 dagen bij voor Airsave om ook grotere projecten te kunnen uitvoeren. Die stops worden die minimaal 2 maanden van tevoren ingepland. In alle gevallen blijft mijn persoonlijk streven om minder dan 2% technische stilstand te hebben in de hele fabriek. Als we dat als team realiseren dan zijn we beslist goed bezig.” ●

________________________________________________

Sublimatiepapier

Sinds de overname door de Amerikaanse multinational Neenah Inc. is de papierfabriek in Eerbeek onderdeel van een grote papiermaker die gespecialiseerd is in hoogwaardig papier voor speciale toepassingen. Alleen al in Europa en Amerika heeft de onderneming 15 productielocaties, elk met zijn eigen specialiteit. In de VS worden bijvoorbeeld luxe verpakkingen gemaakt voor onder andere whisky, Engeland maakt kaften voor paspoorten en Duitsland richt zich sterk op filtertoepassingen voor de automotive.

Sinds 2000 ligt de focus bij Neenah Coldenhove in Nederland op de productie van sublimatiepapier met een gewicht variërend van 45 tot 140 gram/m2. Sublimatiepapier is een papiersoort waarmee afbeeldingen overgezet kunnen worden op polyesterhoudend materiaal, bijvoorbeeld voor sportkleding, reclame-attributen, woonaccessoires, mondmaskers of snowboards. De inkt gaat bij dit procedé over in gasvorm zodat de moleculen zich kunnen hechten aan de polyestermoleculen in het tegenmateriaal.

Het sublimatiepapier wordt geleverd in meerdere diktes met verschillende coatings, afgestemd op de uiteindelijke toepassing, de hoeveelheid over te brengen inkt en de gewenste droogtijd. Begin 2000 heeft Coldenhove, toen nog een familiebedrijf, dit sublimatiepapier in eigen beheer ontwikkeld en op de markt gebracht onder de naam Jetcol. Daarnaast brengen zij de papiersoorten Medicol (voor verpakkingen waar medische operatiegereedschappen in worden gesteriliseerd) en Filmcol (voor de opslag van röntgenfoto’s en -platen) op de markt. Het grootste deel van de totale jaarproductie bestaat uit Jetcol sublimatiepapier. Omdat de mogelijkheden van sublimeren onbegrensd zijn, is de markt momenteel sterk groeiende.

Een trend in opkomst is het bedrukken van katoen, maar op dit natuurproduct moeten de afbeeldingen op een andere manier getransfereerd worden. De I&D-afdeling van Neenah Coldenhove is daarom bezig hiervoor een innovatieve oplossing te ontwikkelen.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark