Het rapport is overhandigd aan de staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Naast dit ministerie onderschrijven ook Safety Delta Nederland, VNCI, VNPI en Votob het belang van de roadmap en waarderen de praktische toepasbaarheid. De roadmap biedt houvast, geeft richting en concrete verbeterstappen voor organisaties om te kunnen groeien op het gebied van asset management.

Met een helder verbeterplan, een checklist asset management en diverse case stories, die kunnen worden gezien als inspirerende voorbeelden, kan het document helpen om de conditie van de assets optimaal te houden en om grip te krijgen op strategie en projecten. De routekaart is officieel gelanceerd tijdens een online presentatie. Mark Haarman (managing partner onderzoeksbureau Mainnovation) vertelde daar hoe de roadmap kan worden toegepast. Jurgen Hoekstra (directeur Stichting Veiligheid Voorop) ging in op de ontstaansgeschiedenis van de roadmap, en staatssecretaris Van Veldhoven sprak over het belang van het document voor de chemische industrie in Nederland.

Veiligheid wordt sterk beïnvloed door asset management, professioneel beheer en instandhouding van industriële installaties, ook wel assets genoemd. Veroudering van installaties is geen kwestie van leeftijd, maar van de conditie. En die conditie is te beïnvloeden. Met asset management wordt de conditie van assets gemonitord in de tijd, zodat een beeld ontstaat van de restlevensduur en van de benodigde acties om de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid te kunnen borgen.

De Roadmap Asset Management beschrijft welke processen moeten worden ingericht om aan de slag te gaan met asset management. Hoe die processen ingericht moeten worden, hangt af van het volwassenheidsniveau van de organisatie. In het rapport worden vier niveaus gedefinieerd. Door in de Checklist Asset Management (onderdeel van het rapport) per proces aan te geven welke criteria van toepassing zijn, wordt duidelijk wat het huidige volwassenheidsniveau is. Door vervolgens continu kritisch te beoordelen op welke onderdelen de organisatie nog niet ‘in control’ is, wordt duidelijk waar het verbeterpotentieel ligt. Dit geeft inzicht in de concrete acties die nodig zijn om de organisatie stap voor stap verder te professionaliseren.