Top 5 veiligheidsacties voor 2021

icon.highlightedarticle.dark Management
32 bekeken Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Top 5 veiligheidsacties voor 2021

Welke lessen hebben Europese leiders op het gebied van veiligheid geleerd van de coronacrisis? Wat zijn de best practices die organisaties kunnen toepassen om hun veiligheidsprestaties te verbeteren in het ‘nieuwe normaal’? DuPont Sustainable Solutions (DSS), wereldwijd opererend adviesbureau op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd bij organisaties in een verscheidenheid aan bedrijfstakken in Europa. Naast deze enquête zijn leiders op veiligheidsgebied die succesvol de crisis hebben doorstaan geïnterviewd en is per land een analyse gemaakt van de veiligheidsvooruitzichten. De resultaten, gepubliceerd in een uitgebreid rapport, geven aan waar veiligheidsinspanningen van organisaties succesvol zijn en waar niet.

Operationele discipline
Met een score van 95% is de persoonlijke betrokkenheid bij veiligheidsactiviteiten hoog en dat geldt ook voor de aanwezigheid van breed gedragen schriftelijk vastgelegde veiligheidswaarden waarover 88% van de Europese organisaties beschikt. Daarnaast toont het onderzoek significante tekortkomingen aan als het gaat om het onderzoeken van incidenten (slechts 46% wordt volledig onderzocht of gevolgd door corrigerende maatregelen, waar Nederland met 49% net iets beter scoort), training, (h)erkenning van veiligheidsinspanningen (in Nederland worden veiligheidsprestaties systematisch gevierd bij 24% van de organisaties tegen 17% gemiddeld in Europa), veiligheid buiten het werk, tevredenheid over prestaties en het beheersen van psychosociale risico’s, waarvan slechts 9% van de respondenten aangeeft dat deze goed worden aangepakt.

Nederland scoort met 55% hoger dan het Europese gemiddelde van 47% wat betreft het gegeven dat het management altijd verantwoordelijk is en verantwoording aflegt voor het voorkomen van ongelukken. “Wat verder opvalt, is dat de Nederlandse cultuur van individuele vrijheid kan leiden tot een gebrek aan operationele discipline bij het naleven van de veiligheidsregels. Dat vraagt van managers dat zij zorgen voor een constructieve dialoog en voor goede communicatiestrategieën. Daarnaast biedt de overgang van denken vanuit taken naar denken vanuit risico’s de mogelijkheid om verdere vooruitgang in veiligheidsresultaten te boeken. Deze cultuurverandering vraagt om een andere managementstijl. Door in lijn met de Nederlandse waarden en normen de focus op het individuele risicobewustzijn te leggen kunnen goede resultaten worden bereikt,” aldus Jan Teuwen, senior consultant DuPont Sustainable Solutions.

Vijf acties
De resultaten van het onderzoek brengen voor 2021 vijf cruciale veiligheidsacties voor veiligheidsmanagers aan het licht:
• Geef onderwijs over risico’s: verbeter de risicoperceptie en geef medewerkers meer mogelijkheden met veiligheids- en risicomanagementtrainingen en coaching.
• Maak het positief: (h)erken de inspanningen en prestaties op veiligheidsgebied en stimuleer de juiste maatregelen en het juiste gedrag met positieve bekrachtiging.
• Vergroot het eigenaarschap van veiligheid: zorg voor bijscholing zodat degenen die blootgesteld worden aan risico’s meer worden betrokken bij het risicomanagementproces.
• Doe wat je zegt: verbeter de operationele discipline om het onderzoek van incidenten en de daaruit voortkomende corrigerende acties effectiever te maken.
• Maak van veiligheid een continu proces: integreer ook veiligheidsbewustzijn buiten het werk en psychosociale risico’s in veiligheidsprogramma’s.

Geschreven door

DuPont Sustainable Solutions

DuPont Sustainable Solutions (DSS) biedt toonaangevende adviesdiensten op het gebied van operationeel management die organisaties in staat stellen hun medewerkers en bedrijfsmiddelen te beschermen, operationele efficiency te realiseren, sneller te... Lees meer