Visuele weergave met voorspellend onderhoud

icon.highlightedarticle.dark Automatisering
93 bekeken 19 december 2022
Article image of: Visuele weergave met voorspellend onderhoud

Veel bedrijven bezuinigen met houtje-touwtje-beleid nog steeds op een professioneel onderhoudssysteem, terwijl alleen al met het plukken van het laaghangende fruit de applicatie zó wordt terugverdiend. Waarom niet kiezen voor een technisch ontzorgend en visueel vlekkeloos systeem met praktische storingsmeldingen?

Tekst: Marjan Hammink | Fotografie: Marco Vellinga

“Zeker, een top 10 van de meest voorkomende storingen binnen je bedrijf wil je glashelder in beeld hebben. Via je maintenancesysteem integreer je dat vervolgens in je bedrijfsproces,” zegt Johan Maas, eigenaar en oprichter van Q3 Maintenance Software. “Maar net zo belangrijk is, wat vinden de mensen op de vloer? Wat is het meest werkbare? Wil je voorraadbeheer gebruiken, bestelbonnen gaan sturen voor inkoop? Welke analyses wil je doen? Heb je stamkaarten en wil je extra velden gebruiken? Al deze aspecten bepalen hoe je ons systeem gaat inzetten.”

Dagelijks gebruik

Het Q3 CMMS (Computerized Maintenance Management System) is sinds 1998 op de markt en is ontwikkeld voor de planning en administratie van de technische dienst. De software is samen met bedrijven uit de procesindustrie, bewerkingswereld en productiebranche doorontwikkeld. Het beheer van preventief onderhoud vormt de basis van het systeem, van dagelijks gebruik via meldbriefjes, werkbonnen en checklisten, tot frequentie-gebaseerde inspecties, keuringen en controles.

Data-analyse

Pas echt interessant wordt het als er slimme analyses worden gedaan vanuit het systeem. Dan kan een bedrijf rechtstreeks gaan sturen op data-inzicht. Maas haalt een recent correctief onderhoudsvoorbeeld aan: “Zo werkte een klant van ons tijdens het hoogseizoen met veel extra monteurs. Uit de gegevens viel af te lezen dat er in die periode veel meer uren aan storingen werden besteed. Wat bleek: de ‘ingevlogen’ monteurs kenden de apparatuur minder goed, moesten vaak met meerdere mensen tegelijk overleggen en sleutelen. Het jaar daarop zette het bedrijf de eigen mensen op het correctieve onderhoud: zij kennen het machinepark door en door. Het preventieve onderhoud werd tegelijkertijd door de helft van het aantal inleners uitgevoerd, die van tevoren exact geïnstrueerd hadden gekregen wat ze moesten doen”, aldus Maas.

“Met realtime data ­verschuift je meerjaren­onderhoud van ­frequenties naar tellerstanden en draaiuren”
Johan Maas, eigenaar en oprichter van Q3 ­Maintenance Software.

Schoon scherm

Doordat het systeem met zijn ‘schone schermpjes’ vriendelijk oogt, wordt het gebruik ervan als makkelijk en overzichtelijk ervaren. “We zijn van ‘goed werkende’ naar ‘goed uitziende’ app geëvolueerd,” verduidelijkt Maas. “Gebruikers van nu willen een vlekkeloos werkende app met een cleane uitstraling. Met het volop inzetten van QR-codes werd de afgelopen twee jaar extra gebruiksvriendelijkheid toegevoegd. Via de door het systeem gegenereerde en geprinte QR-code op de machine kan de gebruiker niet alleen hulp-filmpjes bekijken over onderhoud of bediening en daar een bibliotheek van aanleggen, maar ook een melding maken.”

Brug

“Deze visuele weergave van de productievloer wordt heel veel gebruikt, omdat het klanten aanspreekt en een brug slaat naar de praktijk. Het machinepark kun je op een achtergrondje plaatsen en op elk machientje kun je klikken. Wordt er dan ergens een melding van gemaakt, dan krijgt de gebruiker via tablet of smartphone de 10 meest voorkomende oplossingen. Deze gegevens worden voortdurend ververst: het is een zelflerend systeem. Met checklists zet de gebruiker per uitgevoerde handeling een vinkje. Daarmee is het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden volgens een vast stappenplan gewaarborgd.”

Realtime

Een ander speerpunt is voorspellend onderhoud. Het Productie Monitoring Systeem verzameld realtime machinedata voor inzicht in het machinepark. Deze data worden vanuit de machines doorgevoerd naar het onderhoudsbeheersysteem, met bijbehorend grafisch inzicht. “Met de realtime-data van de machineparken van klanten geeft het systeem vanzelf aan wanneer bijvoorbeeld een matrijs uitgewisseld moet worden. Daarmee verschuift je meerjarenonderhoud van frequenties naar tellerstanden. Denk daarbij ook aan draaiuren van pompen,” aldus Maas.

“De visuele weergave van de productievloer wordt heel veel gebruikt, omdat het klanten aanspreekt en een brug slaat naar de praktijk”
Johan Maas

Educatiepartner

Vanuit de Fontys Hogeschool Eindhoven is er belangstelling voor het werken met voorspellend onderhoud. Zo’n 25 HBO-studenten werken onder begeleiding gedurende 5 maanden een opdracht uit bij een bedrijf. “Alle bedrijven gaan daarin mee, ze krijgen aandacht in de media en geschoolde jeugd over de vloer. Voor bedrijven onderling is het ook interessant, want zo blijft iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.”

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark