Zes milieuvriendelijke technologieën voor de industrie

icon.highlightedarticle.dark Management
40 bekeken Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Zes milieuvriendelijke technologieën voor de industrie

De strijd tegen klimaatverandering is aan de orde van de dag. Het is daarom niet meer dan logisch om op zoek te gaan naar milieuvriendelijke technologieën. In dit artikel bekijken we zes milieuvriendelijke oplossingen voor de industrie, waarbij we in gedachten houden dat het onderhoud van apparatuur in plaats van deze te vervangen een uitstekende manier is om vriendelijker te zijn voor onze planeet.

1. Prioriteit geven aan hernieuwbare energiebronnen
Veel fabrikanten maken milieuvriendelijke keuzes door te kiezen voor hernieuwbare energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen. Windenergie en zonne-energie zijn tegenwoordig volop beschikbaar. Hoewel de toenemende energiebehoeften van de fabrikanten wellicht niet allemaal worden gedekt door middel van hernieuwbare bronnen, is het een must om hier prioriteit aan te geven. Sommige fabrikanten schakelen nu al een deel van hun voorraden om door deze, althans gedeeltelijk, uit hernieuwbare bronnen te halen.

2. Afvalwarmte benutten
Milieubewuste fabrikanten zoeken naar manieren om restwarmte die vrijkomt uit energie-intensieve productieprocessen te recyclen. De overtollige warmte kan mogelijk een nieuwe energiebron worden en tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden. Ze hopen dat in de toekomst 100 procent van de brandstof energie wordt omgezet met overtollige warmte-energie die als hernieuwbare energiebron wordt gebruikt. Het benutten van afvalwarmte zal waarschijnlijk een kernelement worden van toekomstige milieuvriendelijke technologie.

3. Met regeneratieve remsystemen
Een manier om energie uit bestaande industriële processen te halen, is door regeneratieve rem eenheden op te nemen. Deze eenheden vangen de kinetische energie van elektromotoren op en slaan deze op in batterijen, wat dan wel kan fungeren als een stroombron. Fabrikanten die deze milieuvriendelijke technologie gebruiken, monteren regeneratieve rem eenheden op de elektromotoren die ze in hun productielijnen gebruiken.

4. Afval hergebruiken – Industriële symbiose
Het afvalproduct dat uit het ene industriële proces komt, kan de grondstof voor een ander worden. Fabrikanten kunnen het afval binnen hun fabriek recyclen en hergebruiken of het aan een ander bedrijf verkopen. De voordelen zijn tweeledig. Ten eerste komt het bijproduct niet in een verbrandingsoven of een stortplaats terecht, en ten tweede besparen bedrijven intern geld of ontvangen ze een nieuwe inkomstenstroom uit hun afvalproduct.

5. Onderhoud van verouderde technologie en apparatuur
Hoewel veel verouderde apparaten grote hoeveelheden energie verbruiken, voldoen sommige aan energie-efficiëntie klassen. Het gebruik van verouderde technologie is een geweldige manier om milieuvriendelijke processen te garanderen en tegelijkertijd kosten te besparen. Onderhoud en service van verouderde technologie-apparatuur wordt steeds eenvoudiger. Bedrijven zoals SupportPoints.com stellen fabrikanten in staat om verouderde apparatuur en onderdelen te behouden door hun expertise te delen en te helpen bij het zoeken naar vervangende componenten. Dergelijke diensten maken het gebruik van verouderde technologie tot een slimme keuze op het gebied van kosten, milieu en betrouwbare productieprocessen.

6. Industriële capaciteit deling
Naar onze mening moet deze lijst worden bijgewerkt met een zesde technologie: industriële capaciteit deling. De transitie van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ en ‘hergebruik’ en de verantwoordelijkheid voor afval daagt bedrijven uit om op zoek te gaan naar vernieuwing in hun huidige verdienmodellen waarin combinaties van producten en diensten worden gemaakt. Het delen van industriële capaciteit is het delen van ongebruikte capaciteit van hightech en hoogwaardige activa. Deze uitbreiding van het gebruik van productiemiddelen heeft verschillende voordelen. Het is duurzaam: dure apparatuur krijgt een hogere bezettingsgraad, gezamenlijk gebruik vermindert afval door deels gebruikte apparatuur. Bedrijven zoals i.Revitalise stellen fabrikanten in staat om duurzaamheid en economische voordelen te combineren.

De behoefte aan milieuvriendelijke technologie zal blijven groeien. Door enkele of zelfs alle bovenstaande zes technologieën te integreren, zal uw bedrijf de voordelen ervaren van het gebruik van milieuvriendelijke technologie en processen. Het gebruik van nieuwe ideeën en toepassing zoals kennisdeling (SupportPoints) en productieafdeling (i.Revitalise) dragen bij aan een duurzame samenleving die economisch haalbaar is. Een win-win-oplossing: afgezien van de strijd tegen klimaatverandering, kunnen bedrijven kosten besparen en nieuwe inkomstenstromen openen terwijl ze zeer efficiënte productieprocessen uitvoeren en weten te behouden.

Geschreven door

SupportPoints

Lees meer