Indutrade sluit zich aan bij Science Based Targets initiative (“SBTi”)

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
13 december 2022
Article image of: Indutrade sluit zich aan bij Science Based Targets initiative (“SBTi”)

De Zweedse technische bedrijvengroep Indutrade SA committeert zich aan het initiatief voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het beperken van de klimaatverandering en het terugdringen van en de CO2-uitstoot hebben voor Indutrade hoge prioriteit. Door zich aan te sluiten bij het Science Based Targets initiative (“SBTi”), heeft Indutrade zich nu formeel gecommitteerd aan het ontwikkelen van doelstellingen en het verminderen van emissies in lijn met de klimaatwetenschap.

Nul uitstoot in 2050
Indutrade heeft al de ambitie om in 2030 koolstofneutraal te zijn voor scope 1 en 2. Afstemming op de eisen van het Science Based Targets-initiatief betekent dat bestaande doelstellingen voor scope 1 en 2 worden bijgesteld, doelstellingen voor scope 3 worden toegevoegd en er wordt een routekaart ontwikkeld om uiterlijk in 2050 netto nul uitstoot te bereiken, waarmee wordt bijgedragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot minder dan 1,5 graden.

Ambitieuze klimaatdoelstellingen
“We zijn toegetreden tot de SBTi met het doel onze ambitieuze klimaatdoelstellingen verder te ontwikkelen en te versnellen. In 2022 hebben we onze acties geïntensiveerd en zijn we begonnen met het meten van relevante scope 3-categorieën om een vollediger inzicht te krijgen in de klimaatimpact van de Groep. Hiermee is Indutrade goed voorbereid om doelstellingen te ontwikkelen in lijn met de klimaatwetenschap. We zijn er trots op dit engagement aan te gaan en zijn ervan overtuigd dat het zowel Indutrade als groep als onze individuele bedrijven op vele manieren ten goede zal komen”, aldus Bo Annvik, President en CEO van Indutrade.

Wetenschappelijk onderbouwd
Indutrade heeft vanaf nu tot 24 maanden de tijd om de doelstellingen en strategieën te ontwikkelen die het Science Based Targets initiatief vereist. Doelen worden als ‘wetenschappelijk onderbouwd’ beschouwd als ze in overeenstemming zijn met het tempo en de omvang die volgens de laatste klimaatwetenschap nodig zijn om de doelstelling van maximaal 1,5 graad van de Overeenkomst van Parijs te halen. De doelstellingen worden onafhankelijk beoordeeld en goedgekeurd volgens strikte criteria.

Geschreven door

Indutrade Benelux B.V.

Indutrade Benelux is de holdingmaatschappij van de in de Benelux gevestigde bedrijven van het Zweedse, beursgenoteerde Indutrade AB. De Indutrade-bedrijven brengen technische componenten en systemen op de markt en verzorgen... Lees meer