Andere relevante uitkomsten

Meer dan 64% van de deelnemers gaf aan dat ze de noodzaak inzagen van mobiel werken voor het verhogen van efficiëntie, maar 21% gaf aan dat het gebrek aan toegang tot de benodigde technologie dit tegenhield. 39% zag in dat investeren in personeel essentieel zou zijn voor bedrijven om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken, en de noodzaak voor kwalitatieve training was groter dan ooit. Ongeveer 32% zag verouderende assets als de grootste bedreiging voor het behouden van acceptabele uptimecijfers en zou betere manieren willen vinden om dat probleem te verminderen. Voor 27% van de deelnemers aan het onderzoek was verbeterde communicatie tussen afdelingen essentieel om hun organisaties beter in staat te stellen hun doelstellingen te behalen.

Ewout Noordermeer CMO bij IFS Ultimo: “Door de ontwrichting veroorzaakt door de pandemie, globale toeleveringsproblemen en materiaaltekorten, de dreigende vaardigheidskloof en de omhoogschietende energiekosten, hebben asset eigenaren hun handen vol. Dit rapport gaat in op de nieuwste inzichten om maintenance management- en asset management professionals te inspireren hun uitdagingen te gebruiken om positieve verandering teweeg te brengen. Het is duidelijk dat datagedreven besluitvorming, optimale samenwerking tussen teams en slim gebruik van technologie zowel nu als in de toekomst cruciaal zijn,” concludeert Noordermeer.