Verbeteren van smeermethoden met Ultrasound

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
255 bekeken Laatste wijziging: 22 augustus 2023
Verbeteren van smeermethoden met Ultrasound
Verbeteren van smeermethoden met Ultrasound | Foto: UE Systems Europe

Met ultrasound kunnen bedrijven hun smeermethoden verbeteren. Maar smering onder controle houden is gemakkelijk, toch? Men hoeft er alleen maar voor te zorgen dat het juiste smeermiddel in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment wordt gebruikt. Niet zo snel; was het maar zo eenvoudig.

Lagerschade: ongeplande stilstand

Geschat wordt dat 60-90% van alle lagerschades te maken heeft met smering. Storingen aan lagers leiden meestal tot ongeplande stilstand die de productie kan beïnvloeden en alle gerelateerde componenten rond het lager kan aantasten. Stilstand is kostbaar. Aangezien de meest voorkomende oorzaak van lagerschade verband houdt met smering, is het duidelijk dat smering een serieuze zaak is. En die “serieuze zaak” is lange tijd uitgevoerd op een manier die op het eerste gezicht logisch lijkt, maar in feite grenst aan willekeur.

Tijdsgebonden smering leidt tot oversmering

Veel technici vertrouwen helaas alleen op “preventieve”, tijdgebonden smering. Dat wil zeggen, elke X aantal maanden komt de vetspuit tevoorschijn en worden de lagers gesmeerd. Maar door uitsluitend te vertrouwen op tijd gebaseerde smering, of zelfs op een combinatie van gepland onderhoud en temperatuurmetingen als indicatie van de smeerstatus, loopt men het risico op iets dat net zo erg is, zo niet erger: oversmering. In feite is oversmering zowel anekdotisch als in presentaties op diverse conferenties gemeld als de primaire oorzaak van voortijdig falen van lagers.

Door te vertrouwen op tijdgebonden, periodieke smering wordt ervan uitgegaan dat lagers op gezette tijden gesmeerd moeten worden. Vaak ontwikkelt dit zich in het beste geval tot een goedbedoeld gokspel. Meer smering toevoegen aan een lager dat al voldoende gesmeerd is, is een reëel risico.

Hoe ultrasoon geluid de smeringspraktijken verbetert

Ultrasone apparatuur detecteert ultrasoon geluid wat zich door de lucht verplaatst of via de structuur van een asset dat normaal onhoorbaar is voor het menselijk oor, en zet dit elektronisch “om” in hoorbare signalen die een technicus via een koptelefoon kan horen en op een display kan zien als decibel (dB) niveaus.

In sommige instrumenten, zoals de Ultraprobe 15.000 Touch, kan het ontvangen geluid ook worden bekeken op een scherm voor spectrale analyse. Met deze informatie kan een getrainde technicus de toestand van het lager interpreteren om te bepalen welke corrigerende maatregelen eventueel nodig zijn.

Hoe werkt het

 1. Selecteer uw ultrasoon-instrument
  De eerste stap is het gebruik van een geschikt ultrasoon instrument. UE Systems Grease Caddies bijvoorbeeld zijn speciaal ontworpen voor het smeren van lagers en kunnen zelfs aan een vetspuit worden bevestigd.
 2. Vaststellen van referentiepunten
  Vervolgens moet een basisniveau van decibel worden vastgesteld en een geluidsopname worden gemaakt. Dit wordt idealiter gedaan wanneer een route voor het eerst wordt afgelegd door eerst de dB-niveaus en geluidskwaliteiten van vergelijkbare trajecten te vergelijken. Afwijkingen kunnen dan gemakkelijk worden vastgesteld.
 3. Trend uw lagers
  Eenmaal vastgesteld, kan elk lager in de loop der tijd worden onderzocht op veranderingen in amplitude of geluidskwaliteit. Wanneer de amplitude van een lager meer dan 8 dB bedraagt en er geen verschil is in de geluidskwaliteit, moet het lager worden gesmeerd. Om mogelijk rampzalige oversmering te voorkomen, zal de technicus dan beetje bij beetje smeren totdat het dB-niveau daalt.
 4. Verzamel Data
  Om de efficiëntie te verbeteren, is het een goede gewoonte voor de technicus om te noteren wanneer de apparatuur voor het laatst werd gesmeerd en hoeveel vet er werd gebruikt om ongeveer te berekenen hoeveel smering er per week wordt gebruikt. Door elke keer ultrasoon te smeren, produceert de technicus een historisch gegeven dat kan worden gebruikt als leidraad voor eerdere berekeningen, zodat de afdeling kan bepalen of het smeerschema kan worden aangepast, waardoor misschien manuren kunnen worden bespaard, en of de door de fabrikant voorgestelde smeerhoeveelheid juist is (als er minder nodig is, kan er worden bespaard).
Meer info over lagersmering icon.arrow--dark

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark