Slechts 30% RI&E-inventarisatie volledig en betrouwbaar

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Slechts 30% RI&E-inventarisatie volledig en betrouwbaar

Uit het onderzoek ‘Arbo in Bedrijf 2018’ van Inspectie SZW blijkt dat slechts 30 procent van de bedrijven in Nederland een RI&E heeft die de lading dekt. Volgens de Arbowet moet de RI&E ‘volledig en betrouwbaar’ zijn. Hoe zorg je dat de RI&E volledig wordt (en blijft)?

Omdat niet één organisatie gelijk is aan een andere, moeten alle organisaties hun eigen RI&E opstellen. Zij zijn vrij in de manier waarop ze dat doen, zolang ze alle risico’s maar inventariseren. Veel organisaties maken bij het opstellen van de RI&E gebruik van een branchespecifiek RI&E-instrument. Helaas is het niet altijd mogelijk om alle risico’s te inventariseren met behulp van deze instrumenten.

Zo vraagt het Arbobesluit om de “aard, mate en duur van de blootstelling” te bepalen wanneer werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Deze blootstelling bepalen gaat verder dan beantwoording van de vragen in de (meeste) branchespecifieke instrumenten. Daarom is voor de blootstelling aan gevaarlijke stoffen een zogenoemde verdiepende RI&E nodig. Naast die verdiepende RI&E ‘Blootstelling aan gevaarlijke stoffen’ kan het bijvoorbeeld ook nodig zijn een verdiepende RI&E op te stellen voor lawaai, arbeidsmiddelen of explosieveiligheid.

Opzet
Daarnaast worstelen sommige organisaties met de opzet van een RI&E. Want bestaat een organisatie uit meerdere locaties, hoe ga je dan om met een risico dat wel op locatie A voorkomt en niet op locatie B? In dat geval is het een mogelijkheid om de beleidsmatige aspecten, zoals het arbo- en verzuimbeleid, in een ‘globale RI&E’ te verwerken. De locatiespecifieke risico’s komen dan bijvoorbeeld in een ‘locatie-RI&E’. Of misschien wordt er veel in projecten gewerkt. Die risico’s komen dan in een ‘project-RI&E’ te staan. Daarnaast hebben veel organisaties te maken met werkzaamheden die eenmalig of incidenteel plaatsvinden. Inventariseer deze risico’s bijvoorbeeld door middel van een Taak-Risico-Analyse en leg de afspraken/maatregelen vast in een werkvergunning.

Geschreven door

Copla Opleiding Training en Consultants

Copla Copla is al ruim 30 jaar uw ervaren partner in professionele arbozorg en brandveiligheidszorg. Copla heeft meer dan 100 jaar ervaring in haar midden. Deze schat aan ervaring en... Lees meer