Wiltec behaalt opnieuw ISO certificaten

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Wiltec behaalt opnieuw ISO certificaten

Wiltec heeft dit jaar opnieuw de ISO 9001, ISO 14001 en VCA certificaten behaald en is tevens in het bezit van de MVO-Wijzer gebaseerd op de richtlijn ISO 26000. Met deze certificeringen laat het Udense bedrijf zien dat de bedrijfsprocessen op het gebied van kwaliteit, veiligheid én duurzaam ondernemen goed op orde zijn. Daar is Wiltec met het hele team dan ook bijzonder trots op. Ook voor klanten is dit een positief bericht: zij zijn zo verzekerd van hoge kwaliteitsproducten en maximale veiligheid, waarbij ook aan het milieu wordt gedacht. Wiltec weet jaar op jaar aan de gestelde eisen te voldoen, door continu te werken aan verbetering.

•ISO 9001: Wiltec voldoet hiermee aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en kan zo garanderen dat de kwaliteit van producten en diensten altijd gewaarborgd is.
•ISO 14001: deze norm stelt eisen aan het milieumanagementsysteem en geeft aan dat Wiltec stappen onderneemt die goed zijn voor het milieu. Deze certificering past goed bij het actieve MVO-beleid van Wiltec.
•ISO 26000: Wiltec werkt volgens deze internationale richtlijn waarmee het MVO-bewustzijn van een organisatie wordt vastgesteld. Hierdoor is Wiltec gecertificeerd voor het MVO managementsysteem, volgens de richtlijnen van de MVO-Wijzer.
•VCA: de veiligheid is gewaarborgd met Wiltec, want zowel Wiltec als alle monteurs en projectleiders die bij Wiltec werken hebben een VCA certificaat. Hiermee voldoen zij aan alle geldende strenge eisen, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en het installeren van luchttechnische installaties en applicatieapparatuur.
Jaarlijks worden ISO gecertificeerde bedrijven beoordeeld door een erkend keuringsinstituut, dat de uitkomst rapporteert aan de Raad van Accreditatie. Als aan alle gestelde normen wordt voldaan, krijgen bedrijven een certificaat.

Wiltec levert vooruitgang. Als toeleverend partner van meer dan 40.000 producten op het gebied van spuiterij & oppervlaktetechiek, transportpompen, filtratie, tape & lijm, veiligheid, beroepskleding en facilitair. Maar vooral als proactieve adviseur en oplossingsgerichte expert. Samen met onze klant zoeken we naar slimme oplossingen, passen kennis uit de markt toe en gebruiken we onze expertise, zodat we écht meerwaarde leveren. We kijken naar de processen binnen een bedrijf, de werkomgeving en de werkomstandigheden. Er zijn altijd zaken die slimmer, efficiënter, veiliger of duurzamer kunnen.

Geschreven door

Wiltec BV

Wiltec, toeleverend partner van meer dan 40.000 producten, maar vooral een proactieve adviseur en oplossingsgerichte expert. Samen met de klant zoeken we naar slimme oplossingen, passen kennis uit de markt... Lees meer