Nieuw: datagedreven adviesplan met concrete verbeteringsvoorstellen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Nieuw: datagedreven adviesplan met concrete verbeteringsvoorstellen

Inventarisatie door Inventflow
Al uw pompen worden geïnventariseerd door ons Service Center team. Onze software geeft u vervolgens toegang tot een compleet overzicht van uw pompen, met bijbehorende historie, documentatie en foto’s.

Procesanalyse en advies
Onze engineers analyseren de verzamelde data en stellen een veelomvattend adviesplan samen. Het plan bestaat uit concrete adviezen om risico`s te minimaliseren, standtijden te verbeteren, besparingen te realiseren en kosten te beheersen.

Onderdelen van het adviesplan
– Risicoanalyse: gevaarlijke situaties, cavitatie en lekkages
– Kostenbeheersing
– Standtijdverbetering
– Advies ten behoeve van standaardisatie
– Voorraadbeheer: spare parts voor cruciale pompen
– Conditiemonitoring: trillingsmetingen en analyse
– Energiecheck: potentiële besparingen en terugverdientijden

Lees onderstaand meer over de inhoud van het adviesplan.

Risicoanalyse
Onze service engineers voeren een risicoanalyse uit. waarbij onder andere gevaarlijke situaties, cavitatie en lekkages worden vastgesteld. Naar aanleiding hiervan ontvangt u een overzicht van pompen welke een risico vormen.
Ook worden uw cruciale pompen in kaart gebracht, waarbij u een advies ontvangt omtrent spare parts en pompen welke op voorraad gehouden dienen te worden om de continuïteit van uw proces te waarborgen.

Optimalisatie- en standtijdverbetering
Om de geschiktheid van een pomp vast te kunnen stellen, wordt alle informatie met betrekking tot revisies en onderhoud geregistreerd in het Inventflow Service Center. Op basis van deze informatie bieden we advies voor het optimaliseren en verbeteren van standtijden van de pompen binnen uw proces. Het komt namelijk regelmatig voor dat bepaalde pompen niet geschikt zijn voor het medium dat ze verpompen of de specifieke toepassing op de locatie waar de pomp is gemonteerd.

Standaardisatie
Nieuwe frequentiegeregelde pompen hebben ten opzichte van oude ongeregelde pompen een aanzienlijke verlaagd risico op pompstoringen of uitval. Een ander belangrijk aspect is de terugval in rendement van oudere pompen en daarbij een verhoogd energieverbruik. Daarnaast bestaat er een verhoogde kans dat er voor verouderde pompen geen onderdelen meer leverbaar zijn, of dat de levertijd door schaarste erg kan oplopen.

Voorraadbeheer
Inventflow biedt haar klanten gezamenlijk voorraadbeheer aan. Dit om te voorkomen dat processen stil komen te staan, door onjuiste onderdelen of spare parts die niet op voorraad zijn. De cruciale pompen binnen uw proces dienen te allen tijde optimaal te functioneren.
Inventflow wil u hierbij helpen, zodat stilstand beperkt kan worden, of zelfs voorkomen. Dit doen we door spare parts op voorraad te leggen of te zorgen voor een vervangende pomp wanneer nodig.

Conditiemonitoring
Gegevens verwerkt in het Service Center worden als basis gebruikt voor conditiemonitoring. Op basis van een selectie van cruciale pompen wordt preventief onderhoud uitgevoerd. Preventief onderhoud kan resulteren in een verlaging van 20% van de jaarlijkse onderhoudskosten.

Om de conditie van uw pompen in kaart te brengen en te monitoren wordt er 4x per jaar trillingsmetingen uitgevoerd. De resultaten van trillingsmetingen worden periodiek vergeleken en geanalyseerd. Onder andere op basis van deze gegevens wordt een onderhoudsplan inclusief aanbevelingen, verbetertrajecten en besparingspotentieel aangeboden.

Energiechecks
85% van de life cycle kosten van een pomp bestaat uit het energieverbruik. Daarom voeren wij energiechecks uit om u een realistisch beeld te geven van uw besparingspotentieel als u kiest voor nieuwe energie efficiente pompen.

De energiecheck wordt uitgevoerd volgens de ISO 14414 Pump Systems Assessment Standard met een nauwkeurigheid van +/- 10%, gebaseerd op: pomp QH, motorvermogen, bedrijfsuren/jr, installatiejaar, toepassing en operationele behoeften.

Geschreven door

Inventflow

Inventflow BV is een onderneming met een ruime ervaring in het leveren en onderhouden van een breed scala aan procescomponenten. Van zowel sanitaire en aseptische procescomponenten in de voeding-, genotsmiddelen-... Lees meer