Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Asset Portfolio Management

Stuur per email
Twitter dit bericht
Asset Portfolio Management, Bijeenkomst, 7 maart 2018, Heerenveen
 

Bijeenkomst

HeerenveenToegang: gratis (na registratie)

NVDO Kring Noord Nederland nodigt je van harte uit op woensdag 7 maart a.s. bij BASF in Heerenveen.

“Asset Portfolio Management”

Beslissingen over Asset Management worden genomen op basis van risicobeheer en businesscases, met als bijkomende eis dat de tijdspanne voor het bereiken van de gestelde ROI-doelen steeds kleiner wordt. Deze besluiten moeten echter niet enkel de korte termijn resultaats-toetsing doorstaan maar moeten ook bijdragen aan de lange termijn en duurzaamheidsdoelsteliingen. De “licence to operate” moet nu en in de toekomst gewaarborgd zijn. Het volstaat niet langer enkel de huidige asset prestatie te optimaliseren maar het is ook noodzakelijk om de voorspelbaarheid en toekomstige betrouwbaarheid en integriteit in te regelen en te organiseren. De wijze waarop assets worden gebruikt, is afhankelijk van verschillende factoren, maar er worden steeds meer eisen gesteld aan de voorspelbaarheid van de asset-prestaties.

De volgende sprekers delen graag hun kennis met u!

Joris Grimbergen, Stork
“Asset Portfolio Management; de theorie”
Steeds hogere eisen stellen aan de voorspelbaarheid van de asset-prestaties kan betekenen dat er geïnvesteerd moet worden, bv in assets of modificaties, of in optimalisatie van het beheer van de assets (asset management). Hoe maak je de juiste keuze uit de vele investeringsopties die er zijn? Welke van deze strategische mogelijkheden is de juiste keuze; welke van deze strategische mogelijkheden levert de meeste “waarde” op voor mijn bedrijf? Een introductie rond “Value Based Decision Making” bij asset portfolio management.

Mark Lazonder, BASF
“Asset Portfolio Management; de praktijk”
Asset Portfolio Management heeft ook te maken met veranderingen en wensen vanuit de markt. Welke uiteindelijk vertaald worden in nieuwe producten, waardoor soms assets vervangen dan wel volledig nieuw gebouwd moeten worden. Dit heeft vaak grote impact op processing maar zeker ook op de engineering en technische dienst van het betrokken bedrijf. Bij BASF in Heerenveen is dit dynamische spel continue aanwezig en die kennis en ervaring deelt Mark graag met jou.

Gerard Blom, Bicore
“Asset Portfolio Management; demo”
Het rendement van industriële installaties hangt af van de balans tussen operatie, investeringen en onderhoud, waarbij KPI’s worden gehanteerd op het vlak van veiligheid, prestatie en kosten. Externe ontwikkelingen en onvoorziene gebeurtenissen nopen vaak tot aanpassing van de eisen aan assets, wat gepaard kan gaan met grote risico’s. Zonder geavanceerde tooling is het voor het management moeilijk grip te krijgen en te houden op de complexiteit en risico’s.

Je krijgt deze middag ook een zeer interessante rondleiding!

BASF in Heerenveen ontwikkelt en produceert watergedragen harsen en dispersies voor de drukinkt- en coatingindustrie. Het overgrote deel van de watergedragen (en dus milieu- en voedselveilige) polymeerproducten wordt gebruikt in duurzame inkten voor voedselverpakkingen. Daarnaast maken ze hoogwaardige additieven die behalve aan de voorgenoemde industrieën ook worden toegepast in de electronic-, materials- en kunststoffenindustrie. Zo zorgen ze voor een optimalisatie van kleur en glans van verf en gaan schuimen tegen.
In Heerenveen is ook het expertisecentrum voor Printing & Packaging gevestigd. Dit houdt in dat de kennis en ervaring op het toepassingsgebied voor bedrukkingen en verpakkingen voor de relevante technische en industriële gebieden onder een dak verzameld zijn.

Tijd: 14.30 uur ontvangst
Aanvang: 15.00 uur door de dagvoorzitter
Einde: 17.30 uur met netwerkborrel
Bestemd voor: Alle leden van de NVDO Kring Noord Nederland
Maximaal aantal deelnemers: 25 (toekenning van een deelname plek geschiedt op volgorde van inschrijving)

Meer informatie

Organisator

 
 .
 .
 .