MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Shapeways zet in op nieuwe managementstijl à la Semco Het resultaat is een hogere output enperformanceverbetering
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Shapeways zet in op nieuwe managementstijl à la Semco

Het resultaat is een hogere output enperformanceverbetering

’Vertrouwen in elkaar, eigenaarschap en vrijheid. Als in een bedrijf wordt ingezet op deze drie kernwaarden, dan leidt dit vanzelf tot een hogere output en een betere performance’. Deze managementstijl is de dagelijkse gang van zaken bij het 3D-printbedrijf Shapeways. In deze organisatie geloven ze in een zo plat mogelijke organisatie. Korte communicatielijnen en transparantie. In dit artikel een gesprek hierover met Jules Witte, Team Lead 3D Print Engineering en Johan Siekmans, Industrial Engineer, bij Shapeways in Eindhoven.

Witte vertelt: “Het is een proces geweest van vallen en opstaan en eigenlijk nog steeds. We zijn begonnen in 2008 als start up-bedrijf met een klein team. Shape ways is van origine een spin off-bedrijf van Philips. Elke medewerker die bij ons in dienst trad, moest gewoonweg alles doen. In 2011 ging in Eindhoven de pro ductie van start en werd ons team uitgebreid. Nu anno 2015 is Shapeways uitgegroeid tot een internationaal operend concern met 150 medewerkers.

Gerelateerde expertise

Shapeways zet in op nieuwe managementstijl à la Semco ’Vertrouwen in elkaar, eigenaarschap en vrijheid. Als in een bedrijf wordt ingezet op deze drie kernwaarden, dan leidt dit vanzelf tot een hogere output en een betere performance’. Deze managementstijl is de dagelijkse gang van zaken bij het 3D-printbedrijf Shapeways. In deze organisatie geloven ze in een zo plat mogelijke organisatie. Korte communicatielijnen en transparantie. In dit artikel een gesprek hierover met Jules Witte, Team Lead 3D Print Engineering en Johan Siekmans, Industrial Engineer, bij Shapeways in Eindhoven. Witte vertelt: “Het is een proces geweest van vallen en opstaan en eigenlijk nog steeds. We zijn begonnen in 2008 als start up-bedrijf met een klein team. Shape ways is van origine een spin off-bedrijf van Philips. Elke medewerker die bij ons in dienst trad, moest gewoonweg alles doen. In 2011 ging in Eindhoven de pro ductie van start en werd ons team uitgebreid. Nu anno 2015 is Shapeways uitgegroeid tot een internationaal operend concern met 150 medewerkers. 50 van ‘Het resultaat is een hogere output en performanceverbetering’ hen werken bij Shapeways in Eindhoven. Verder werken 50 mensen bij de produc tiefabriek in Amerika en nog eens 50 op het, inmiddels naar Amerika verhuisde, hoofdkantoor in New York. Ondanks de enorme groei is ons management blijven geloven in een platte organisatie. Onder het motto: ‘Geef iedereen de vrijheid, dat leidt tot creativiteit’ is veel kennis opgebouwd over de toentertijd nog rela tief onbekende activiteit van ons bedrijf. Uitgaande van deze managementstijl is er bij het aannemen van nieuwe mensen sterk gelet of de juiste klik er was met het bedrijf en met de producten in het bijzon der. Bij veel van onze functies vonden we dit aspect vaak vele malen belangrijker dan de opleiding die iemand genoten had. Zelfs bij de engineers. Zij mogen on der geen beding een tunnelvisie hebben en moeten net als alle andere functiona rissen goed in teams kunnen werken. Het doel van ons productiebedrijf is immers voor iedereen hetzelfde: 24/7 productie draaien tegen zo laag mogelijke kosten maar met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een snelle levertijd.” Geven en nemen Collega Siekmans vult aan: “Zo’n cultuur als hierboven beschreven, is eigenlijk een kwestie van geven en nemen. Stel dat er bij iemand thuis een ongewenste situatie optreedt, bijvoorbeeld een zieke partner of kind, dan heeft iemand in onze organisatie altijd de vrijheid om naar huis te gaan. Zonder dat daarvoor meteen vrije dagen/uren moeten worden inge leverd. Duurt de thuissituatie langer dan De vier kernwaarden van shapeways enabling - inspiring - Personal - Fun Met ‘enabling’ wordt bedoeld dat medewerkers naar klanten toe er alles aan doen om datgene dat ze willen, te realiseren. Binnen de productie vraagt ‘enabling’ om een meewerkende en coöperatieve attitude. siekmans: “We verwachten van onze mensen dat ze zich zo opstellen in het team dat eenieder zijn/haar targets kan realiseren.” in het kader van ‘inspiring’ organiseert shapeways regelmatig avonden waar de medewerkers geheel vrijblijvend aan kunnen deelnemen. Zoals een pokeravond, een avondje koken of een bowlingavond. Op zo’n avond is goed te zien of mensen creatief zijn, een voorbeeld voor anderen en hoe ze zich in een groep manifesteren. Met ‘Personal’ wordt bedoeld dat de medewerkers van shapeways zich prettig moeten voelen in de organisatie. eerlijkheid en het durven maken van fouten zonder dat dit meteen leidt tot consequenties, is daarbij essentieel. Veel belangrijker is dat de medewerkers leren van hun fouten. Om ervoor te zorgen dat er niet alleen hard wordt gewerkt maar ook plezier gemaakt, organiseert het bedrijf regelmatig teambuilding-activiteiten onder de noemer ‘fun’. Dit om te zorgen dat de groep werkt als een geoliede machine en dat ze een intrinsieke ‘drive’ hebben om dingen beter te maken, zodat een heel team kan groeien. Zowel zakelijk als privé. verwacht, dan wordt in goed overleg met alle betrokkenen naar een passende oplossing gezocht die voor beide partijen acceptabel is. We zijn en blijven namelijk wel een productiebedrijf.” ‘smart targets en team targets’ Om elke medewerker ‘scherp’ te houden, worden per medewerker zogeheten ‘smart targets’ geformuleerd die per kwartaal worden geëvalueerd. Deze wor den afgeleid van de zogeheten ‘team targets’ ofwel hogere operationele tar gets, die ook onderdeel zijn van de KPI’s. Die laatste worden op hun beurt jaarlijks door het management geformuleerd en wekelijks onder de loep genomen. Elke medewerker overlegt ook wekelijks met zijn/haar leidinggevende over zijn/ haar progressie. De informatie die op deze wijze wordt vergaard, vormt aan het einde van het jaar input bij de salarisevaluaties. langrijk daarbij is dat er ook daadwerkelijk een platform voor communicatie is. We zijn immers wel een productiebedrijf en dat mogen we beslist niet uit het oog verliezen. Tijdens zo’n dagstart wordt de planning van die dag doorgenomen en worden speciale en unieke gevallen doorgespro ken. Daarna gaat iedereen, vanaf een uur of 8 aan de slag met zijn/haar werk - zaamheden. Een normale werkdag heeft bij Shapeways negen uur, inclusief een uur pauze. En hoewel dit vrij conventioneel klinkt, voelt dit duidelijk anders wanneer je bij Shapeways op kantoor bent. Zo staat er in een grote, gezellig ingerichte open ruimte een voetbaltafel, een tafeltennis tafel, een oven en een fornuis. Terwijl de ene groep vergadert, bakt een ander een taart, speelt een potje tafelvoetbal of gaat even op en neer naar de bank. En dit alles in een zeer ongedwongen sfeer. Alsof je thuis bent.” Siekmans: “Belangrijk bij deze werkwijze is om de keerzijde goed in de gaten te houden. We willen voorkomen dat mensen alleen maar werken. We hechten dan ook veel waarde aan een goede balans tus sen privé en zakelijk.” scrum-methode Siekmans: “Het verschil tussen de werkwijze in onze organisatie en een traditionele organisatie is eigenlijk dat in onze organi satie veel meer eigen initiatief verwacht wordt van iedereen. De mensen worden minder begeleid en meer vrijgelaten. Wel wil ik daarbij aantekenen dat in onze organisatie de lat hoog ligt. Met andere woorden, als we zien dat iemand de handschoen uit de ring haalt, dan weten we eigenlijk al dat we met zo iemand een nog hogere output kunnen genereren.” En nee, het is zeker niet zo dat iedereen bij Shapeways uit hetzelfde hout gesne den moet zijn. Er zitten ook mensen in het team die houden van werkzaamheden met een repeterend karakter. Ook dit type mens is nodig om de organisatie in balans te houden. Om het nemen van initiatieven onder de mensen aan te moedigen, wordt bij Shapeways gewerkt met de ‘scrum’methode. Daginvulling Witte: “Omdat de variatie in de processen erg groot is, wordt elke dag begonnen met een zogeheten ‘dagstart’. Be12 13 Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 Vier fasen De scrum-methode beslaat vier stappen: ‘Backlog’, ‘To do’, ‘In Progress’ en © Vezor Media Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 14 Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl Visie Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 ‘Het resultaat is een hogere output en performanceverbetering’ Productieproces ‘QA&R’. Elke stap wordt uitgebeeld op een whitebord dat in de kantoorruimte staat opgesteld en dus voor iedereen zichtbaar is. Op het eerstgenoemde bord kan iedereen die een idee heeft om de productiviteit te verbeteren, een probleem op te lossen of om de motiva tie te verbeteren, een idee ophangen. Elke week wordt met het team bekeken welke ideeën er overgebracht worden van de ‘Backlog’ naar het ‘Story board’. Deze worden vervolgens opgenomen in de ‘to do’-lijst. Bij elke actie die wordt voorbereid, kijkt het team naar daad werkelijke haalbaarheid en hoeveel tijd het zou kosten de actie uit te voeren. Als het project loopt, dan verschuift de actie naar het ‘In Progress’-vlak. Een gemid delde actie wordt op bovengenoemde wijze in 14 dagen afgehandeld. “Door te werken met een communicatietool als de ‘scrum’-methode, zien de afdelingen van elkaar met welke optimalisatieslagen ze bezig zijn. Met andere woorden, het is dé methode bij uitstek voor het realiseren van continue verbeteringen. Elk team lid kan namelijk met eigen ogen zien waar ze aan werken en welke invloed het heeft op het totale proces en de omgeving. “De scrum-methode is van origine een softwareontwikkeling tool”, zo vertelt Witte. “Het plan is nu om dit in de nabije toekomst ook in te voeren op de vestiging in Amerika. We willen zo een technische brug slaan tussen de beide productievestigingen. Ook de medewer kers in beide landen kunnen dan exact zien wie waar mee bezig is. Natuurlijk is dit op managementniveau wel bekend maar het is natuurlijk nog fijner werken als alle teamleden van elkaars activiteiten op de hoogte zijn. Dit voorkomt onnodig werk.” Formaliseren Siekmans: “We bevinden ons als organisatie nu in een transitiefase. Van een ‘start up’-bedrijf worden we nu meer en meer een echt serieus bedrijf. Het vrijblij vende van de beginfase is niet meer. In vergelijking met voorheen moeten we nu dan ook steeds meer procedures en processen formaliseren. Iets dat onze me - dewerkers in het verleden niet echt van ons gewend waren. We werkten meer op basis van ‘trial and error’. Niemand van ons had immers ervaring met de acti viteiten zoals wij ze uitvoeren. Dat is nu, zoveel jaar later, natuurlijk wel veranderd. Stel dat desondanks één van onze men sen serieus een probleem heeft met iets dat we willen formaliseren, dan maken we er eenvoudigweg een project van op het ‘scrum’-bord en dan kan iedereen er over meedenken. En dat werkt voor onze organisatie heel erg prettig, omdat er dan echt geluisterd wordt naar alle voors en tegens.” ■ Jaarlijks komen bij shapeways duizenden kilo’s grondstoffen binnen. De te printen modellen, door klanten ingestuurd, worden direct na binnenkomst eerst gecontroleerd op productiehaalbaarheid. Zo wordt gekeken of een product niet te dun is voor het materiaal waarvan het gemaakt moet worden. Als het te maken is, dan wordt het model toegewezen aan één van de fabrieken. Zodra het productievolume voor een bepaalde dag bekend is, kan gestart worden met het plannen per machine/per materiaal waarna het geheel wordt toegewezen aan de juiste printer. Afhankelijk van grootte van de tray met grondstoffen kunnen soms wel honderden verschillende producten in één printcyclus vervaardigd worden. De grootste uitdaging voor de planner/werkvoorbereider is om de verschillende modellen zo efficiënt mogelijk uit het PA 2200 materi aal te halen. Hoe compacter het geheel wordt ingepland, hoe voordeliger het voor shapeways als organisatie is. Zodra de planner klaar is, wordt het geheel naar de printer gestuurd en kan de printcyclus worden gestart. Met behulp van lasertech nologie worden de modellen vervolgens laagje voor laagje opgebouwd. eén normale printcyclus duurt zo’n 24 uur (soms 48 uur). Als het printen gereed is, dan worden de modellen afgekoeld en met behulp van perslucht schoongeblazen. Na de uiteindelijke kwaliteitscontrole worden de vervaardigde modellen, afhankelijk van de bestelling, gekleurd of gepolijst en dan zijn ze klaar voor transport naar de klant. Voor het productieproces is dagelijks zo’n 15 tot 18 kW technisch, olievrije perslucht nodig ofwel circa 40 liter perslucht per seconde. De perslucht wordt enerzijds gebruikt om de geprinte modellen schoon te blazen en anderzijds om met behulp van de geïntegreerde stikstofgeneratoren in de printers stikstof te kunnen maken om de modellen snel af te koelen en verkleuring tegen te gaan. Om aan deze persluchteis te kunnen voldoen, heeft Atlas Copco Compressors twee schroefcompressoren geplaatst met geïntegreerde drogers, te weten een GA26 VsD+ en een GA18+, alsmede een dubbeluitgevoerde filterstraat. De GA26 werkt volcontinu en de GA18 functioneert als back up-systeem om te allen tijde optimale bedrijfszekerheid te garanderen. Verder is ook het 150 meter lange AirNet perslucht ringleidingnet aangelegd door Atlas Copco.
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel