Maandag 27 juni, 12.55-14.00 uur Schaarste aan gekwalificeerde mensen, strengere regelgeving, hoge eisen van de consument. Dit zijn trends die industriële bedrijven dwingen om sterk op het eigen productieproces te focussen. Deze focus op het productieproces stelt ter discussie hoe de productieschil het beste beheerd kan worden. Wie is verantwoordelijk voor de goede staat van vloeren, deuren, etc? En hoe kunnen afspraken daarover goed worden vastgelegd? Met technieken als fotogrammetrie, laserscans en thermische camera’s kunnen objecten binnen gebouwen in kaart worden gebracht. De informatie van foto’s en scans wordt vervolgens vertaald in een digitaal model. Dit maakt het mogelijk om de staat van onderhoud regelmatig te monitoren en gericht in te grijpen. Het is daarbij geheel transparant waar problemen zitten en hoe deze zijn opgelost. Tijdens dit bijzondere webinar bespreken we: - Verschillende toepassingen van drones, camera’s en scanners in een productieomgeving tbv - Opsporing van gebreken tbv onderhoud aan vloeren en wanden - Het in kaart brengen van de installaties tbv betere process-flows - Het vertalen van gegevens naar data van een format waarmee de klant en de leverancier verder kunnen -De toekomst met drones, scanners en digitale modellen in onderhoudswerkzaamheden; anders werken in de onderhoudsketen Sprekers Leendert Florusse, CEO Solid Clouds Leendert startte in de jaren ‘90 in de energie-industrie. Hij werkte in Nederland, Frankrijk en Engeland voor energiebedrijven maar begon in 2010 een eigen bedrijf Rooftop Energy. Geen van de klanten van Rooftop Energy bleek te beschikken over adequate informatie over zijn dak. Daarom begon het bedrijf te experimenteren met de inzet van drones. Deze activiteit is in Solid Clouds uitgebouwd naar andere sectoren. Jordan Kock, COO Solid Clouds Jordan studeerde bouwkunde en bedrijfseconomie. Na een periode in de bouw begon hij bij Rooftop Energy in de werkvoorbereiding van solarprojecten. Hij bouwde aan de technologie voor digitalisering. Binnen Solid Clouds is hij als COO verantwoordelijk voor de projectuitvoering en ontwikkeling van de technologie.